Srpski klub Ingolstadt

Mini istorijat

 

Prvo je osnovan fudbalski klub, a zatim i udruženje građana. Paralelno su se razvijali do 2010. godine, kada su se spojili u današnjim klupskim prostorijama.

Od početka pa do sada to je izgledalo ovako:

– 1972: osnovan fudbalski klub “FK Jugoslavija”;
– 1973: osniva se i „Klub Jugoslovena“, kao udruženje svih naroda i narodnosti sa prostora tadašnje Jugoslavije;
– 2007: klub preimenovan u „Klub Srba Sveti Sava“;
– 2015: postaje ono što je danas – „Srpsko kulturno udruženje Ingolštat“.

Neke ličnosti zaslužne za osnivanje i očuvanje udruženja:

Bogdan Pualić – osnivač;

nakon toga su nas kao predsednici vodili i:

Petar Gligorović, Mile Đilas, Dule Kecman, Dr. Kamenković, Dr. Laban, Dragan Živančević, Nevenka Tomić, Ljubiša Mihailović, Mara Mihajlović, Milan Resitko,

a od 2012: Petar Anđelić, dugogodišnji građanin Ingolštata, u udruženju znan kao „Čika Pera“.

Koliko nas ima?

U ovom trenutku ima nas oko 150, sa konstantnim porastom iz godine u godinu, i prisutni su članovi iz raznih delova bivše SFRJ.

Članovi su raznolikih starosnih struktura i nacionalnosti i dobrodošli su svi koji su prijateljski nastrojeni prema kulturi i pozitivnoj atmosferi. Naše članove čine porodice, samohrani roditelji sa decom ali i pojedinci. Rastemo, družimo se i čuvamo srpsku kulturu i tradiciju.

Ciljevi:

– predstavljanje i očuvanje srpske kulture, jezika i tradicije;
– stvaranje pozitivne slike o Srbiji i srpskim građanima u Ingolštatu;
– otvorenost i prijateljska saradnja sa drugim kulturama;
– porodična druženja i međusobno poštovanje.